Dit is de website van Nonne.
Het vestigingsadres is:
Kerkstraat 1
6811 DL ARNHEM
Nederland
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71910557

BTW nummer: NL001857597B38


Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch de domeinnaam en het e-mailadres van de bezoeker.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres, als u een bezoek brengt aan onze website;
- uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze website;
- uw e-mailadres als u berichten/vragen plaatst op deze website;
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site- registratie).
Deze informatie wordt gebruikt:
- voor intern gebruik en daarna verwijderd;
- om de inhoud van onze website te verbeteren;
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Op deze website gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)
- uw voorkeuren te registreren;
- informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw winkelwagen;
- informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
- uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden;
- de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.
We hebben geen speciale relaties met derden op internet.
Veiligheid:
- Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
- Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- per e-mail: webshop@nonne.nl;
- per post: op het eerder vermelde adres.
Over communicatie per e-mail:
Als u in de toekomst geen e-mails of nieuwsbrieven wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn ter afhandeling van uw bestelling (zoals Post NL). Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Ons bedrijf zal alleen telefonisch of per e-mail contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.
Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via e-mail of nieuwsbrief, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.